Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 15 2012

sydzi
4826 7310 390
cozy winter 
Reposted frombumbarko bumbarko viagriber griber
sydzi
8401 c0c1 390
sydzi
chciej. ze mną. teraz. tu.
— autocytat
Reposted fromcarmenluna carmenluna viagriber griber
sydzi
9071 0257 390
Reposted fromforgivness forgivness viagriber griber

December 11 2012

sydzi
4876 5db4 390
Reposted fromlabellavita labellavita
sydzi
7899 6a97 390
sydzi
5328 2abd 390
beautiful
Reposted frompapaja papaja
sydzi
Szkoda, że nie można wyprzytulać się na zapas. Potem w smutnej godzinie tęsknoty wykorzystać dodatkowe minuty uścisku. 
Reposted fromnjmortensen njmortensen viapoolun poolun
sydzi
3344 a202 390
Reposted frommadlenaa madlenaa viapoolun poolun
sydzi
1077 3b57 390
Reposted fromklodia klodia viadziaba dziaba
sydzi
Ktoś kiedyś powiedział, że żegnać się, to jakby trochę umierać. Ten ktoś miał racje.
— inglot.
Reposted fromappreciation appreciation viagriber griber
sydzi
Jeżeli kochasz, czas znajdziesz, nie mając ani jednej chwili
— Jan Twardowski
sydzi
7396 d48f 390
Reposted fromlabellavita labellavita viapoolun poolun
sydzi
Wolę rozmawiać na żywo, bo gdy zabraknie tematów to można się całować.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaesti esti
sydzi
sydzi
Jeśli zamarzłby ocean, musisz wiedzieć,
Byłbym pierwszą osobą, która przez niego pobiegnie,
Do Ciebie...
— B.a.k.u.
Reposted fromtereseek tereseek viaimponderabilia imponderabilia
sydzi
6425 19ed 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss viazyta zyta
sydzi
Bierze mnie za rękę i przyciąga
do siebie, a ja ochoczo zatapiam się w jego ramionach, moim ulubionym miejscu na całym świecie.
— E.L.James - "Ciemniejsza strona Grey'a"
Reposted fromnivea nivea viazyta zyta
sydzi
Ludzkie ciało regeneruje się co sześć miesięcy. 
Prawie każda komórka włosa, skóry,
czy kości umiera i zostaje zastąpiona przez nową.
 Nie jesteś już tym, kim byłeś pół roku temu.
Reposted fromnaasty naasty viazyta zyta
sydzi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl